Beleid & bestuur

De visie van de Akergemeente is samengevat in het motto: “Jezus ontvangen en uitdelen”. Het uitdelen van zorg, aandacht en liefde doen we niet alleen onderling als geloofsgemeenschap, maar ook in de buurt en de wijken waar we wonen. Meer over onze kernwaarden staat beschreven in het document visie-akergemeente-kernwaarden.pdf. Op verzoek kan ook het meer uitgebreide visiedocument toegestuurd worden.

Het leiderschapsteam (LT) bestaat uit minimaal drie mensen die het bestuur van de Akergemeente vormen. Deze mensen zijn allen leden van de Akergemeente, die door de gemeente zijn voorgesteld en daarna door het LT benoemd. De leden van het LT ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaak. Binnen het LT hebben de leden elk hun eigen aandachtsgebied (zoals kinderwerk, samenkomsten, financiën) maar er zijn geen specifieke functies benoemd.

Het LT heeft een voorganger aangesteld om te helpen bij het doel van de Akergemeente. Hij verzorgt samenkomsten, bijbelstudies, begeleidt personen en groepen, is namens de Akergemeente aanwezig in de wijk en zoekt naar mogelijkheden voor gesprek met de mensen in de wijk.

Naast de Akergemeente is de voorganger ook beschikbaar om in andere wijken waar geen christelijke gemeenschap is actief te zijn.

De voorganger wordt vergoed volgens de richtlijnen zoals die gelden in de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Deze richtlijnen zijn te vinden op http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/.

Samenwerking NGK

De Akergemeente onderhoudt contact met de andere kerken in Amsterdam. We zijn betrokken bij het netwerk City to City Amsterdam. We oriënteren hoe we kunnen inbedden in de Nederlandse Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (zie:https://ngk.nl/).

Financiën

De inkomsten van de Akergemeenten bestaan uit bijdragen van de eigen leden, bijdragen van de ‘vrienden van de Aker’ en van individuele giften van individuele personen of fondsen.

In de bijlage is een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven: Aker verslag2022/begroting2023.pdf.

We gaan zorgvuldig om met de inkomsten en uitgaven en zijn dankbaar voor uw steun!

ANBI

De Akergemeente is door de belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dat betekent dat giften aan de Akergemeente fiscaal aftrekbaar zijn. 

Het RSIN nummer van de Akergemeente: 8516.48.617.
Postadres: Anton Hölzelsingel 6, 1069 PN Amsterdam.