Binnen onze gemeente hebben we een IVP. Dit is Heleen Mateboer.

De vertrouwenspersoon kunt u benaderen wanneer u grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren tussen u en iemand in de Akergemeente met een leidinggevende taak.

De IVP kan u wegwijs maken wat u kunt doen in deze situatie. U kunt rechtstreeks contact opnemen met Heleen via de mail heleenmateboer@solcon.nl. U kunt bij haar ook het protocol aanvragen. In dat protocol staat wat u van de IVP kunt verwachten.

Het protocol aanvragen kan ook door een mailtje te sturen naar info@akergemeente.nl. Uiteraard hopen wij dat er geen ongewenste situaties onstaan. Tegelijk hechten we aan zorgvuldigheid om een goede uitweg te vinden bij klachten.