De Akergemeente is een kleine kerk met een grote inzet; iedereen is actief en draagt financieel bij. We zijn verrast hoe vrijgevig de gemeente is.

Maar we hebben ook steun van buiten de gemeente nodig.

De Akergemeente

Voor het onderhouden van onze voorganger (0,5 fte), de huur van gebouw De Aker voor de samenkomsten en het aanbieden van bijvoorbeeld de Alpha-cursus hebben wij uw hulp nodig.

Uw giften zijn zeer welkom op  bankrekening NL 39 INGB 0009676717 t.n.v. de Akergemeente te Amsterdam.

De Huiskamer

Sinds juni 2018 hebben we de beschikking over een eigen ruimte aan de Akersingel 24. De Huiskamer is bedoeld om allerlei activiteiten te ontplooien voor en door de wijk. Wij hopen zo veel nieuwe mensen te ontmoeten en hen iets te laten proeven van de liefde van Jezus. De exploitatie kunnen wij zelf voor 50% dragen. Wilt u helpen om de Huiskamer open te houden?

Uw bijdrage is zeer welkom op bankrekening  NL 94 INGB 0008564592, o.v.v. de Huiskamer.

De Akergemeente heeft een ANBI status, dus uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.