Het ontstaan van de Akergemeente

De Akergemeente is een christelijke gemeente (kerk) in de wijk De Aker in Amsterdam-Nieuw West. De Akergemeente bestaat uit christenen met verschillende kerkelijke achtergronden die elkaar hebben gevonden in een hetzelfde verlangen: Gods liefde bekend maken aan de mensen in de wijk.

De Aker is een woonwijk gebouwd tussen 1995 en 2005, een nieuwbouwwijk zonder kerk. Er wonen ca. 15.000 mensen van allerlei leeftijden, culturen en religies. Christenen die in de Aker kwamen wonen hebben vanaf het allereerste moment gebeden voor hun wijk. Zij hebben gevraagd wat God wil voor hun wijk.

Een initiatiefgroep startte met activiteiten voor de wijkbewoners. Er kwam een huiskring en de alpha-cursus werd gegeven. Sinds 2005 wordt er elke zondag een samenkomst gehouden in het huis van de wijk. Sinds 2012 is de Akergemeente een zelfstandige gemeente.


Ons motto: Jezus ontvangen en uitdelen

Onze visie hebben we samengevat in het motto: “Jezus ontvangen en uitdelen”. Je kunt pas uitdelen als je iets ontvangen hebt. We hopen dat gasten, (be)zoekers, jong en oud, wel of (nog) geen christen in de Akergemeente Jezus ontvangen. We bedoelen daarmee dat zijn liefde ontvangen wordt, zijn zorg, vergeving, kracht, genezing enzovoorts. Wat we hebben ontvangen houden we niet voor onszelf maar delen het uit in onze huizen, aan de betrokkenen bij de kerk en aan de mensen in de wijk. De Akergemeente bestaat uit mensen die ‘gegrepen zijn’ door de boodschap en de persoon van Jezus Christus. Wij willen ons leven vormen door het Woord van God en de kracht van de Heilige Geest.

De gemeenteleden zijn samen een gezin omdat zij één zijn in Jezus. Wij willen elkaar liefhebben, elkaars naam hooghouden, elkaar steunen en bemoedigen.


Ons verlangen

Ons verlangen is dat we veel mensen mogen bereiken met de liefde van Jezus. Liefde verandert mensen. De Akergemeente richt zich vooral de Aker en de Punt. Maar uiteraard is iedereen welkom. We hopen in woorden en daden iets van Gods liefde te laten zien.

Want wij geloven dat de boodschap van liefde essentieel is voor onze samenleving en voor ons persoonlijke leven. Het christelijk geloof verbindt mensen aan elkaar, biedt houvast, troost, genezing, wijsheid, leven en nog veel, veel meer!

Wil je meer weten over onze visie en missie? Lees de kernwaarden van de Akergemeente in de bijlage. Er is ook een uitgebreid visiedocument en een notitie waarin de verschillende vormen van betrokkenheid bij de Akergemeente beschreven staan. Wil je deze notities ontvangen, vul dan het contactformulier in of mail naar info@akergemeente.nl.

We zien naar je uit!

Bijlage Kernwaarden