De Huiskamer aan de Akersingel 24 is een huiskamer voor en door de wijk; een gezellige ontmoetingsplek voor buurtbewoners en maatschappelijke organisaties.

In de Huiskamer is iedereen welkom voor een luisterend oor, een kop koffie of een maaltijd.

We zijn open op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur.

Wekelijks komt de crea-club bij elkaar op dinsdagochtend en de diamond-painting groep op donderdagochtend. De tweewekelijkse buurtmaaltijden zijn op vrijdagavond.

Er gebeurt nog meer in de Huiskamer: een boekenruilbeurs, filmavonden, spelletjesmiddagen. Er wordt samen gekookt, gebakken en gegeten en er vinden allerlei creatieve activiteiten plaats.

Maatschappelijke organisaties kunnen er hun spreekuur houden. Sommige activiteiten worden door de Akergemeente georganiseerd. Maar er is nog volop ruimte voor initiatieven en ideeën uit de buurt.

De Huiskamer gebruiken of huren?

De ruimte is te gebruiken voor buurtgerichte activiteiten die voor ieder open staan (tot maximaal 15 personen). Voor andere activiteiten vragen we een billijke huur.

Heb je een idee voor een activiteit? Interesse om de ruimte te gebruiken? Neem contact op met Kees Trimp 06-53780184 of Willem Griffioen 06-30228307.