Doel en verlangen

In 2014 zijn vanuit de Akergemeente door Willem Griffioen de eerste stapjes gezet in Nieuw Sloten voor een verkennend onderzoek.

Dit onderzoek leidde tot een project dat draaide van 2014 tot medio 2021 met als doel dat er in de wijk Nieuw Sloten een christelijke gemeenschap zou ontstaan. Een soort familie die zich verbonden weet met God de Vader. Een gemeenschap die hart heeft voor de wijk vanuit de liefde van Jezus.

Na vele mooie activiteiten waarin vele relaties werden gelegd bleek toch dat het doel niet dichter bij kwam.

Chaudfontaine als project is daarom gestopt. De droom en verlangen blijven bestaan.  

cid:part3.424E62F8.7645DB63@ageeweb.nl

Logo

Het logo is een geografische weergave van de wijk. De namen van straten in Nieuw Sloten zijn dorps,- en stadsnamen in België. De kleuren in het logo zijn de pastelkleuren van de Belgische vlag. Chaudfontaine is een Belgisch dorp met een warmwaterbron. Het logo druk het verlangen uit om een bron van levend water te zijn in de wijk. De bron die voor de initiatiefnemers de Here Jezus is.

Team zomerweek 2018