Doel en verlangen

In 2014 is vanuit de Akergemeente door Willem Griffioen een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en wenselijkheid voor een christengemeenschap in de wijk Nieuw Sloten.

Dit onderzoek leidde tot een project dat draaide van 2014 tot medio 2021 met diverse activiteiten.

Na vele mooie activiteiten waarin vele relaties werden gelegd bleek er helaas toch onvoldoende levensvatbaarheid.

Chaudfontaine als project is daarom gestopt. De droom en verlangen blijven bestaan.  Woont u in Nieuw Sloten? Van harte welkom in Akergemeente! En wellicht ontstaan er weer nieuwe mogelijkheden?!

cid:part3.424E62F8.7645DB63@ageeweb.nl

Logo

Het logo is een geografische weergave van de wijk. De namen van straten in Nieuw Sloten zijn dorps,- en stadsnamen in België. De kleuren in het logo zijn de pastelkleuren van de Belgische vlag. Chaudfontaine is een Belgisch dorp met een warmwaterbron. Het logo druk het verlangen uit om een bron van levend water te zijn in de wijk. De bron die voor de initiatiefnemers de Here Jezus is.

Team zomerweek 2018