Doel en verlangen

Het doel van Chaudfontaine is dat er in de wijk Nieuw Sloten een christelijke gemeenschap is. Een gemeenschap die elkaar kent en met elkaar meeleeft. Een soort familie die zich verbonden weet met God de Vader door wat Jezus heeft gedaan.

Deze gemeenschap is betrokken op de wijk. In de wijk is er oog voor nood en vragen van mensen. We stellen ons gastvrij en dienstbaar op.

Het verlangen is dat christenen die in de wijk wonen zich willen verbinden met Chaudfontaine. Onze droom is dat mensen die daar voor open staan, via de Chaudfontaine gemeenschap de liefde van Jezus leert kennen. 

cid:part3.424E62F8.7645DB63@ageeweb.nl

Logo

Wie de plattegrond kent van nieuw Sloten herkent in het logo de buurten in de wijk. Chaudfontaine is een wijkinitiatief. In de wijk zijn alle namen vernoemd naar dorpen en steden in België. Chaudfontaine is een Belgisch dorp. De kleuren in het logo zijn de pastelkleuren van  de kleuren van de Belgische vlag: rood, geel en zwart. Chaudfontaine betekent: warme fontein of bron. Het Belgische dorpje is vernoemd naar de warmwaterbronnen bij het dorp. Een toepasselijke naam. Graag willen we in de wijk een bron zijn van warm of juist verfrissend water. Water staat voor leven. We willen leven brengen in de wijk. Bij een hart denken we aan liefde en contact. Voor ons is de liefde van Jezus daarbij onze inspiratiebron en richtingwijzer.

Geschiedenis

 In 2012 werden Willem en Mariët Griffioen aan de Akergemeente verbonden als Missionair voorgangersechtpaar. De Akergemeente is een buurtkerk die ook graag andere wijken een buurtgerichte christengemeenschap gunt. In 2014 was de conclusie uit een onderzoek dat Nieuw Sloten zo’n gemeenschap niet kent. Willem en Mariët zijn vervolgens door de Akergemeente voor een deeltje van hun tijd uitgezonden om in Nieuw Sloten aan de slag te gaan.

In de loop van de jaren zijn er vele activiteiten georganiseerd om de wijk te dienen en ons bekend te maken in de wijk. Ook zijn zij betrokken geraakt bij bestaande initiatieven in deze wijk.

Christenen die in Nieuw Sloten  wonen zijn benaderd en sommigen van hen zijn actief betrokken geraakt. 

Team zomerweek 2018

Een persoonlijk verhaal

Mag ik mij even aan u voorstellen?

 Ik ben Peter van der Klink, 49 jaar, getrouwd en vader van twee prachtige kinderen.

Ofschoon ik uit een Joodse familie kom, ben ik van huis uit niet met het geloof opgevoed. Je zou mij de eerste 35 jaar van mijn leven zelfs een atheïst in hart in nieren hebben kunnen noemen.

Best gek eigenlijk; overtuigd ongelovig, terwijl ik in mijn leven tot dan toe genoeg had meegemaakt om op andere gedachten te komen. Al bij mijn geboorte niet levensvatbaar volgens de artsen, op mijn 21e te horen gekregen dat ik nog 6 maanden te leven had en als ik het al zou overleven, was mijn kans om ooit nog vader te worden, medisch gezien vrijwel nihil. Allemaal keiharde feiten naar aardse maatstaven. Iets of iemand besliste echter compleet anders; inmiddels ben ik 28 jaar verder, volledig genezen en zoals gezegd, vader van twee kinderen. 

Nog steeds zag ik het niet. Zoals zo veel mensen, had ik weliswaar zoiets van “er is meer tussen hemel en aarde” en “alles gebeurt met een reden” maar erg concreet was het voor mij niet. Tot een mooie nazomerse, doordeweekse ochtend in 2003. Ik reed naar kantoor en had door de laaghangende zon niet gezien dat ik op de staart van een stilstaande file inreed. Ik kon niet meer op tijd remmen en zette me schrap voor de enorme klap die ging komen. Op dat moment kwam mijn auto abrupt tot stilstand, op enkele centimeters van mijn voorganger, zonder dat ik zelf iets had kunnen doen. Dit was voor mij het – letterlijk voelbare – bewijs dat God bestaat. Hij had zojuist mijn leven gered en naar ik mij later pas ging realiseren, niet voor het eerst. De rest is geschiedenis, zullen we maar zeggen.

God kende mij al voordat ik hem kende 

Terugkijkend op de afgelopen 49 jaar, is mijn conclusie dat God mij al kende en in mij geloofde, lang voordat ik Hem leerde kennen. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor iedereen geldt en wens uit de grond van mijn hart dat ook u dit mag (gaan) ervaren!

Relatie Akergemeente

Het initiatief om in Nieuw Sloten actief te worden is geboren in de Akergemeente. Het leiderschapsteam van de Akergemeente is eindverantwoordelijke voor dit project.

De hoop is dat Chaudfontaine een eigen zelfstandige christen gemeenschap zal worden.