Een Alpha-cursus is een cursus over het christelijk geloof. In een aantal maandagavonden komen er onderwerpen aan de orde als:

  • Is er meer?
  • Wie is Jezus?
  • Bidden: waarom en hoe?
  • De Bijbel lezen? Waarom? en Hoe?
  • Hoe zit het met de kerk?

Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd om 19:00 uur. Daarna vervolgt de avond met een verhaal en daarna kun je praten over het onderwerp waarover wat op die avond centraal staat.

De avonden zijn:

Maandag 29 januari, introductieavond. Op deze avond kun je komen kijken, “proeven” wat zo’n cursusavond inhoudt. Dit is verder vrijblijvend.

Maandag 5 februari is de daarop volgende avond.

Meer informatie? Bel Willem Griffioen: 06-30228307 of mail naar voorganger@akergemeente.nl; of Adeline Dijkens, email: Adeline@dijkens.com

  • Categorieën
  • Agenda
Akergemeente