Buurtmaaltijd: laatste vrijdag van de maand 

 

Gezellig en lekker eten tijdens de buurtmaaltijd. Ontmoet je buurtgenoten en neem ze mee!

 

Aanmelden vooraf is verplicht!

We gaan aan tafel om 17.30 uur.

Opgeven kan bij Herma: 06-15557883 of stuur een e-mail naar HuiskamerAkersingel@gmail.com. 

Eigen bijdrage circa € 5,-- (vrijwillig).