Vrijdagochtenden 10.00 - 12.30 informatiemarkt
Huiskamer Akersingel 24 

Informatie van stadsdeel

Het stadsdeel maakt graag gebruik van de Huiskamer om beter bereikbaar te zijn voor de bewoners van de Akerwijk. Elke vrijdag is de huiskamer open en ontvangt de gebiedsmakelaar u graag met een bakkie koffie of thee. Wilt u gewoon een praatje maken? Zoekt u informatie over bijvoorbeeld het melden van overlast, schuldhulp, hulp bij het zoeken van werk enzovoorts. Elif Turkman, de gebiedsmakelaar voor de Akerwijk, kan u de informatie geven of de weg wijzen waar u deze informatie vindt. Zij is ook benieuwd naar hoe u de wijk ervaart en wat er verbeterd kan worden.

In de huiskamer zijn ook diverse brochures met informatie over de stad.
Als u dit wenst kun u ook vooraf een afspraak maken met Elif, telnr: 06 12642432
 

 

Maatschappelijk werk, de wijkagent ..... enz. 

Naast Elif zullen andere professionals regelmatig te vinden zijn in de huiskamer. Wilt u specifiek iemand ontmoeten? Neem contact op met Elif.