Financiële steun


De Akergemeente is een kleine gemeente van rond de 75 leden en 25 gasten en deelnemers. We zijn verrast hoe vrijgevig de gemeente is. Om onze verlangens te kunnen blijven uitvoeren hebben we ook steun van buiten de gemeente nodig.
 

 

Steun de Akergemeente

Voor het onderhouden van onze voorganger (0,6 fte), de huur van gebouw de Aker voor de samenkomsten, het aanbieden van de alpha cursus en vele andere kosten hebben wij uw hulp nodig. 
Uw giften zijn zeer welkom op  bankrekeningnr.NL39INGB0009676717 t.n.v. Akergemeente te Amsterdam.
 

De Huiskamer

Sinds juni 2018 hebben we de beschikking over een eigen ruimte aan de Akersingel 24. Dit pandje is bedoeld om allerlei activiteiten te ontplooien voor en door de wijk. Wij hopen zo veel neiuwe mensen te ontmoeten en hen iets te laten proeven van de leifde van Jezus. De exploitatie is rond de € 10.000,-- per jaar. Ons streven is dat een kwart gedragen wordt door de Akergemeente en een kwart uit huurinkomsten binnenkomt. Voor zo'n € 5000,-- zijn we afhankelijk van steun uit collecten, fondsen en anderen. Wilt u helpen om de Huiskamer open te houden? Graag zien wij uw bijdrage tegemoet op de eigen rekening van de Huiskamer:  Akergemeente NL94INGB0008564592, ovv Huiskamer.
 

Chaudfontaine Nieuw Sloten 

Wilt u uw giften specifiek voor het stimuleren van christelijke presentie in Nieuw Sloten bestemmen? Ook daar is een eigen Akerrekening voor; Akergemeente NL90INGB0008564567 o.v.v. Chaudfontaine.

De Akergemeente heeft een ANBI status, dus uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.