Vrienden van de Aker


De Akergemeente is een kleine gemeente in een grote stad. Zo'n 70 mensen zijn lid van de gemeente en daaromheen hebben we ongeveer 30 deelnemers en gasten. Om het evangelie te verspreiden in de Akerwijk is nog veel inspanning nodig.
We kunnen dat niet zonder hulp van buiten de gemeente. 

Veel mensen steunen de Akergemeente: familie, oud gemeenteleden, vrienden, kerken. Deze groep van mensen en kerken zijn erg waardevol voor de Akergemeente. Ze vormen een achterban die meeleeft in gebed, praktisch en/of financieel.

Deze Vrienden van de Aker ontvangen regelmatig een nieuwsbrief over het wel en wee in de gemeente en in de wijk. (Voor de laatste nieuwsbrief zie nieuwsbrief).

Wilt u meer informatie of wilt u zich (vrijblijvend) aanmelden voor de nieuwsbrief? Neem dan contact op met Kees Trimp of mail naar info@akergemeente.nl
 

Uw giften zijn zeer welkom op  bankrekeningnr.NL39INGB0009676717 t.n.v. Akergemeente te Amsterdam.
 

Chaudfontaine Nieuw-Sloten


Sinds enkele jaren is er een pioniersproject in Nieuw Sloten, opgestart door de Akergemeente. Meer informatie over dat project is te vinden op
www.chaudfontaine-nieuwsloten.nl 

Wilt u dit project financieel ondersteunen? Uw giften zijn zeer welkom op de aparte Akerrekening NL90INGB0008564567 onder vermelding van “gift Chaudfontaine. 
 

De Akergemeente heeft een ANBI status, dus uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.