Wordt deze e-mail niet goed weergegeven?
Bezoek de website
Bekijk de mail in de browser
 
Stuur deze e-mail door

     

Beste vrienden van de Aker,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van de Akergemeente, in een nieuwe lay-out. 

Ook in het seizoen 2015 - 2016 mocht de Akergemeente functioneren als hechte groep mensen, voor elkaar en voor de wijk de Aker. We hebben elkaar vastgehouden op mooie en moeilijke momenten. We zijn God dankbaar dat er een gemeente in de Aker is!

Na een ernstige ziekte hebben we afscheid moeten nemen van Peter Schipper. Hij was met zijn gezin een van de eerste nieuwe leden van de Akergemeente. Wat zijn we dankbaar voor zijn leven en voor wat hij heeft bijgedragen in tal van functies. Wat heeft hij getuigd van zijn rotsvaste geloof. En wat zijn wij blij dat wij hem en Ingrid, Peter, Thijs en Ilse hebben leren kennen! Hij is nu veilig bij God en wij staan als gemeente om zijn vrouw en kinderen heen.


 
Dank aan alle sponsoren
 

De Akergemeente kan niet bestaan zonder steun van derden. Uw meeleven, betrokkenheid en uw gulle gaven hebben dat mogelijk gemaakt.

Wij zijn u daarvoor heel erg dankbaar!

Namens de hele Akergemeente: hartelijk dank! 
 
 
Groot feest 5 juni

Op 5 juni was het feest! Amber (10 jaar) werd opgedragen. Zij is als pleegdochter in een warm gezin van de gemeente opgenomen. In haar pleeggezin en op de Ankerkids hoort ze veel over de liefde van Jezus. Het opdragen en de zalving in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest bevestigen dat ze helemaal bij God en zijn gemeente hoort.

Emila (6 jaar) werd ook opgedragen. Wij bidden veel voor dit lieve meisje. Een heftig patroon van epilepsie belemmert haar ontwikkeling en vraagt veel van het gezin. Gelukkig is het momenteel rustig. Door een bijzondere kerkelijke pelgrimstocht was voor het opdragen nu het goede moment. Theo en Paulien wonen met hun vier kinderen in Diemen/Duivendrecht. Zij zijn in hun wijk aan het pionieren en verlangen naar een christelijke gemeenschap. Zondags vinden ze onderdak bij de Akergemeente. Hun project wordt gesteund met gebed door de Akergemeente en met support door Willem Griffioen.

Eline (15 jaar) liet zich dopen. Ze vertelde hoe dankbaar ze is voor haar christelijke opvoeding. In een jeugddienst van de Akergemeente werd ze bijzonder aangesproken. Ze wil haar hele leven met de Here verder. Eline zingt en speelt basgitaar in het aanbiddingsteam. Tieners nemen een belangrijke plaats in in onze gemeente. We zijn blij hoe positief velen van hen zich inzetten.

Heleen (31 jaar) liet zich ook dopen. Ze groeide op zonder stevige christelijke wortels. Haar jeugd vond ze niet makkelijk en ze nam de benen naar Australië. De problemen werden groter, tot ze in een christelijk gezin werd opgevangen en de Here Jezus daar leerde kennen. Teruggekomen in Nederland had ze nog een lang herstelproces te gaan waar haar jonge geloof weer wat op de achtergrond raakte. In het huis waar ze nu woont ontmoette ze Edwin die vorig jaar tot geloof is gekomen. De Bijbelstudies in zijn huis en een alpha cursus bij Theo en Paulien brachten haar weer dichter bij Jezus. Ze wil vooral vooruit kijken en samen met Jezus’ hulp haar leven vorm geven.
 
Vier unieke kinderen van God waar Hij zijn weg van genade mee gaat. Wat een bemoediging voor heel de gemeente! Aan Hem de eer. 


      

      

Het feest werd op 3 juli nog eventjes voortgezet, toen deed Jan Hendrik in de dienst belijdenis van zijn geloof. Geweldig om te zien hoe jonge mensen zich verbinden aan God en de gemeente. Op 30 september gaan Jan Hendrik en Henrieke trouwen!
 
 
Nieuw leiderschap
 
Naast Arie als vaste secretaris en voorganger Willem die permanent in het Leiderschapsteam zit hebben we drie Akerleden die deel uit maken van het team. Twee zijn er afgetreden, de een omdat de termijn er op zit en de ander vanwege een kerkelijke verhuizing. Dat laatste gebeurt ook in de Akergemeente, dat christenen kiezen voor een andere kerkelijke gemeente. Gelukkig gaat dat met behoud van goede relaties. We zijn blij dat Ronald en Elike hun stokje kunnen overnemen. Met Elike hebben we een twintiger in het team en gelukkig ook een dame. Samen zoeken we Gods plan voor de gemeente.
 
 
Feestweek
 
Op drie middagen in de zomervakantie zijn er rond het Huis van de Wijk de Aker talloze activiteiten georganiseerd. Het was geweldig weer met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Elke middag kwamen er zo’n 75 kinderen die onder meer konden kiezen uit: workshop  rappen, boksen, basketballen, voetballen, houtbewerken, cupcakes versieren en voetballen. Het doel is vele kinderen in deze wijk die veelal geen mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan een leuke laatste week aan te bieden. We bidden dat zij door de gezelligheid en sfeer iets hebben mogen proeven van de liefde van Jezus.
 
Volleybaltoernooi
 
Het jaarlijkse straatvolleybaltoernooi was opnieuw een groot succes. Maar liefst 10 teams streden om de ‘Jan Boogaard bokaal’. Jan was een belangrijke pionier van de Akergemeente en een man met het hart van een evangelist. Hij overleed 1 ½ jaar geleden.

Belangrijker dan de sportieve prestaties waren de gesprekjes en informele ontmoetingen met mensen uit de buurt. Het wordt erg gewaardeerd dat de Akergemeente dit jaarlijks voor de wijk organiseert. 

 
King's Coach
 
Een bijzondere evangelisatieactie vond plaats op 3 september. Samen met twee andere kerken is de Kings Coach, een verbouwde stadsbus, ingezet om op het Osdorperplein te evangeliseren. In de bus hangen posters die prikkelen tot gesprekjes over het evangelie van de Here Jezus.  Buiten was ook een banner neergezet met de uitnodiging om voor je te laten bidden als je ziek bent of zorgen hebt. Verscheidene mensen gingen op de stoeltjes zitten en na een gesprekje werd voor hen gebeden. Fijn dat een mooi team van de Akergemeente hierbij betrokken was. 
 
 
Chaudfontaine
 
Op 9 juli organiseerden buurtbewoners met hulp van professionals uit het Huis van de Wijk een groot festival. Willem participeerde in de werkgroep die het festival organiseerde. De dag zelf stonden we met ‘De Windhoos’ midden op het winkelcentrum. Flesjes ‘levend water’ deelden we uit met verwijzing naar de website. Tijdens de dag konden bezoekers een wens voor de wijk doen. De wensen zijn verwerkt in een leuk artikel voor het wijkblad. We kijken terug op leuke, soms serieuze gesprekken. We zijn verrast dat Chaudfontaine als buurtinitiatief van betrokken christenen steeds bekender wordt in de wijk én positief ontvangen wordt.

Via het Maatschappelijk Werk wordt contact gelegd met iemand die naar de kerk wil komen! Het groepje gezond bewegen breidt zich uit zodat we nu gemiddeld met vijf mensen zijn.

Het initiatief ‘Moeders ontmoeten moeders’ is weer gestart en kreeg aandacht op de voorpagina van een buurtblad dat deur aan deur verspreid wordt.

Al deze gebeurtenissen zien we als tekenen van hoop. De zichtbaarheid en vindbaarheid wordt vergroot. We bidden, geloven en vertrouwen dat dit stapje voor stapje uit mag groeien tot een fijne christen gemeenschap in de wijk.


 
Maar,

het is erg onzeker of we in 2017 ons project Chaudfontaine in Nieuw Sloten zo kunnen voortzetten. De Akergemeente heeft Willem voor 40% hiervoor vrijgesteld, maar het ontbreekt de Akergemeente helaas aan financiële middelen om hem te blijven bekostigen. We zijn op zoek naar bereidwillige sponsoren. Interesse? Vraag vrijblijvend ons investeringsmemorandum aan via www.akergemeente.nl.

Meer informatie over Chaudfontaine? Bekijk de website!


Danken en bidden
 
Dank voor de doop van Eline en Heleen en het opdragen van Emila en Amber. Mogen nog velen de gemeente van Jezus vinden en toegevoegd worden aan zijn gezin.

Wij vragen gebed voor Willem en de leiding van de gemeente. Dat we in de nieuwe samenstelling eensgezind goede leiding kunnen geven aan de gemeente

Het visietraject van vorig seizoen wordt nu omgezet in concrete speerpunten waar groepjes gemeenteleden mee aan het werk gaan. Bidt dat we een gemeente zijn die groeit in geloof, liefde en aantal.

Financieel ervaren we veel zegen. Willem gaat ’s middags regelmatig in kerken voor waar er ook aandacht is voor de Akergemeente, bv d.m.v. een collecte. We zijn blij dat ook via die weg er veel steun is. Dank God!

Voor Chaudfontaine (Nieuw Sloten) bidden we dat we ook daar mensen mogen ontmoeten die we op weg mogen helpen dichter naar de Here Jezus toe. En dat we in 2017 dit werk hier kunnen voortzetten.

 
 
In deze nieuwsbrief


Dank aan alle sponsoren


Groot feest 5 juni


Nieuw Leiderschap


Feestweek


Volleybaltoernooi


King's Coach


Chaudfontaine


Danken en bidden
 
Meer informatie 

http://akergemeente.nl

http://chaudfontaine-nieuwsloten.nl

Vriend worden of financieel bijdragen? 

info@akergemeente.nl 
of neem contact op met Willem Griffioen:

06 30 22 83 07
 
Giften

Uw giften zijn zeer welkom op bankrekeningnummer:

NL39INGB 0009676717 

Akergemeente Amsterdam

Wilt u uw gift specifiek voor onze activiteiten in
Nieuw Sloten,vermeld dan “project Nieuw Sloten”

De Akergemeente heeft een ANBI status.
 
Stuur door naar een vriend!
Ken je iemand die je graag op de hoogte zou willen brengen van deze nieuwsbrief van Akergemeente? Stuur dan deze e-mail door!
Stuur deze e-mail door
Afmelden nieuwsbrief
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je via onze site hebt ingeschreven. Je kunt je ook weer uitschrijven.
Afmelden
Vind ons op social media
Volg onze werkzaamheden op verschillende social media platformen.
Facebook RSS
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor hebt ingeschreven.
Niet meer geinteresseerd? Schrijf je hier gemakkelijk weer uit.

Copyright © 2012 Akergemeente

powered by Gopublic