Wordt deze e-mail niet goed weergegeven?
Bezoek de website
Bekijk de mail in de browser
 
Stuur deze e-mail door

De Huiskamer, een nieuwe plek van de Akergemeente voor de buurt!
 
     

Beste Vrienden van de Aker,

Met dankbaarheid kijken we terug op het afgelopen jaar. Er is veel gebeurd. In de wereld, in de stad Amsterdam en in onze wijk de Aker.

Maar God is aan het werk, ook in de Akergemeente en in levens van mensen. Mensen bekeren zich en laten zich dopen. God is groot!

 
Op 7 september jl. werd De Huiskamer feestelijk geopend door de voorzitter van de bewonerscommissie van de Akersingel.

Na drie maanden klussen, schilderen en marktplaats-onderhandelingen was het zover: een prachtige sfeervolle huiskamer voor de buurt. Een warme en veilige plek om buurtbewoners te ontmoeten.

De Akergemeente huurt deze ruimte en stelt de ruimte beschikbaar voor allerlei acitviteiten voor de buurt: maaltijden, koffie, taarten bakken, boekenruilavonden, taalcafé, open bijbelkring, etc. Ook het Stadsdeel en welzijnsorganisaties willen gebruik gaan maken van de ruimte met als doel de (vaak oudere of eenzame) buurtbewoners te bereiken.

De Huiskamer voorziet in een behoefte in de wijk en past bij ons doel om present te zijn in de Aker. Zodat we als gemeente beter zichtbaar en vindbaar zijn. En zodat we ook op deze manier iets van Gods liefde mogen doorgeven aan anderen.

De Akergemeente heeft De Huiskamer met eigen middelen gehuurd en ingericht, voor een periode van één jaar. We hopen op voldoende financiële middelen om De Huiskamer voor nog eens vier jaar te huren. Daarvoor heeft De Huiskamer een eigen bankrekening NL 94 INGB 0008 56 45 92 o.v.v. De Huiskamer. Elke steun is welkom!

De Huiskamer bevindt zich aan de Akersingel 24, kom gerust eens langs voor een kop koffie of thee!

Willem Griffioen
 
 

Doop van Farid en Mohammed

De gemeente groeit
 
De Akergemeente groeit. Niet altijd even zichtbaar, maar toch. Wekelijks ontmoeten we nieuwe gasten, in De Huiskamer en in de kerkdienst. Onder hen ook jonge gezinnen, waar we voor gebeden hebben.

God werkt in de harten van mensen. Zodat ze hun geloof belijden of zich laten dopen. Na de zomer heeft Heleen haar geloof beleden en hebben we de doop mogen bedienen aan Joah, Ali, Mohammed en Farid. Drie van hen zijn Iranese jongeren met een moslimachtergrond. Zij zijn gevlucht naar Nederland op zoek naar vrijheid. Die ze uiteindelijk vinden bij Jezus.

In het AZC en in de BBB voorziening bij ons in de buurt ontmoeten deze jongens christenen. En via hen vinden ze de kerk. En via de kerk leren ze de bijbel kennen en ontmoeten ze meer christenen. En zo ontmoeten ze een liefdevolle God. Bij wie je altijd een nieuwe start mag maken. Een God die betrouwbaar is en vergeeft. 

Inmiddels hebben we een grote groep Iraniërs en Afghanen die we gastvrij ontvangen in de gemeente. Taal- en cultuurverschillen zijn er zeker, maar die vallen weg binnen de eenheid die God geeft.

God zoekt en vindt deze mensen. Mensen met een moeilijk verleden en zonder duidelijke toekomst. Die vastzitten in lange procedures. En van wie we soms weer afscheid moeten nemen als ze uitgezet worden. 

Via hen spreekt God ook tot ons, rijke verwende westerse christenen. Van hen leren we opnieuw wat het woord 'genade' werkelijk inhoudt.


 

Zomerfeestweek in Nieuw Sloten 


Chaudfontaine op eigen benen

Chaudfontaine is ons project in de aangrenzende wijk Nieuw Sloten. Er is inmiddels een actief kernteam dat op steun kan rekenen van de Akergemeente, maar ook van de GKV. Met de PKN is een intentieverklaring getekend met als doel om een pioniersplek te worden. We zijn dankbaar voor de samenkomsten op zondagavond (eens per maand) en de Alpha Cursus die nu gegeven wordt.

Chaudfontaine is inmiddels financieel losgekoppeld van de Akergemeente. We zijn dus op zoek naar mensen en kerken die dit pioniersproject willen steunen. In gebed, praktische hulp of financieel. Het rekeningnummer is NL 90 INGB 0008 5645 67 t.n.v. de Akergemeente onder vermelding van "Chaudfontaine".

Chaudfontaine heeft een eigen nieuwsbrief. Wilt u die ontvangen? Stuur dan een e-mail naar chaudfontaine.nieuwsloten@gmail.com.


 
Danken en bidden
 
We danken God voor de Akergemeente, voor de nieuwe contacten die we wekelijks mogen leggen, voor mensen die tot geloof komen.

We danken voor De Huiskamer, een eigen plek in de wijk. Waar we Gods liefde kunnen uitdelen.

We danken voor de Feestweek en het Volleybaltoernooi waarmee we weer heel veel kinderen en volwassenen hebben mogen ontmoeten.

We danken voor Willem en Mariët, die met zoveel liefde, geduld en inzet actief zijn onder de bewoners in de Aker en Nieuw-Sloten. We bidden om wijsheid, gezondheid en een zegen op hun werk. 

We bidden voor de wijk, voor de mensen die het evangelie hard nodig hebben, maar niets met de kerk hebben.

We bidden voor onze asielzoekers, om vertrouwen, geloof en om recht.

We bidden voor nieuwe contacten in Nieuw Sloten en een mooi vervolg op de Alpha Cursus die binnenkort afgerond wordt.

Bidt u mee?
 

 

Hartelijke groet uit de Akergemeente!

 
 

In deze nieuwsbrief


De Huiskamer


De gemeente groeit!


Chaudfonaine op eigen benen


Danken en bidden
 
Meer informatie 

http://akergemeente.nl

http://chaudfontaine-nieuwsloten.nl

Vriend worden of financieel bijdragen? 

info@akergemeente.nl 
of neem contact op met Willem Griffioen:

06 - 30 22 83 07
 
Giften Akergemeente

Uw giften zijn zeer welkom op bankrekeningnummer:

NL39INGB 0009 6767 17 

Akergemeente Amsterdam


Giften Chaudfontaine

NL90INGB 0008 5645 67

o.v.v. "Chaudfontaine"

Giften De Huiskamer

NL94INGB 0008 5645 92

o.v.v. "De Huiskamer"

De Akergemeente heeft een ANBI status.
 
Stuur door naar een vriend!
Ken je iemand die je graag op de hoogte zou willen brengen van deze nieuwsbrief van Akergemeente? Stuur dan deze e-mail door!
Stuur deze e-mail door
Afmelden nieuwsbrief
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je via onze site hebt ingeschreven. Je kunt je ook weer uitschrijven.
Afmelden
Vind ons op social media
Volg onze werkzaamheden op verschillende social media platformen.
Facebook RSS
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor hebt ingeschreven.
Niet meer geinteresseerd? Schrijf je hier gemakkelijk weer uit.

Copyright © 2012 Akergemeente

powered by Gopublic