Wordt deze e-mail niet goed weergegeven?
Bezoek de website
Bekijk de mail in de browser
 
Stuur deze e-mail door
 

Gemeentedag 3 juni 2018
     

Beste lezers,

Graag praten we u bij over de ontwikkelingen in de Akergemeente en Chaudfontaine in Nieuw Sloten.  

Met dankbaarheid voor wat God allemaal doet in onze gemeente en in onze wijk.

En met dank aan u voor het meeleven, gebed en de financiële steun die wij jaarlijks ontvangen. Zonder die steun is er geen kerk in de Aker!

Hartelijk dank! 

 
Daar zijn we toch veel te egoïstisch voor?
 
"Ik kreeg een heerlijke uitdaging om in Nieuw Sloten tijdens de bevrijdingsmaaltijd op 5 mei in het Huis van de Wijk iets te mogen vertellen over ‘Lief Amsterdam’. Het thema was gekozen naar aanleiding van uitspraken van de overleden burgemeester Eberhard van der Laan. De burgemeester steeg enorm in populariteit door open te zijn over de kanker die zijn lichaam aantastte. Hij ging toch door met zijn werk. Uiteindelijk kreeg iedere Amsterdammer een afscheidsbrief. In de brief sprak hij over lieve Amsterdammers.

Zo’n 60 mensen aan diverse tafels heb ik met elkaar laten praten of de stad wel zo lief is. Hoe kan de stad nog liefdevoller worden en wat doen zij daar zelf aan? Het werd stil in de zaal toen ik sprak over verschillende vormen van liefde. Liefde van een klein kind die naar zijn lieve mama schreeuwt om voedsel of een schone luier. Liefde dus waarin de ander mij iets moet geven. Liefde die uitgaat van de eigen rechten. Er is ook de vriendschapsliefde. Goede contacten met mensen die je sympathiek vind. Goede band met je familie, je kinderen of vrienden. Heel waardevol! Heel veel mensen zijn eenzaam in Amsterdam.

Maar welke liefde maakt de stad nu echt beter? Het begrip agaphe liefde heb ik aan de hand van 1 Korintiërs 13 uitgelegd. Ik noemde 1 Korinthiërs 13 een Grieks gedicht dat in het Nederlands is vertaald: De liefde is vriendelijk en zoekt zichzelf niet, .... Liefde die kiest met de wil om de ander te dienen, ook als je die ander niet sympathiek vind, een andere cultuur of taal heeft enz. Deze liefde kost inspanning en een offer. De stad wordt uiteraard liefdevoller als iedereen iets van deze liefde had.

Iemand riep uit: Maar daar zijn we toch veel te egoïstisch voor? Dat is nog eens een eerlijke ontdekking! Is dit niet de honger en dorst waar Jezus het over had? Dorst naar geliefd zijn zonder verborgen agenda. Honger om die lege liefdeloze plekken in onszelf op te vullen met liefde zodat we anderen kunnen dienen.

Ik bid dat de aanwezigen op zoek gaan naar de liefde die alleen Jezus geeft." 
 
Willem Griffioen
 
 

Akersingel 24

De Huiskamer
 
Een paar jaar geleden hebben we als gemeente een visietraject doorlopen. Dat doen we zo eens in de vijf jaar. Het is een traject van bidden, praten, overleggen en zoeken. Doen we nog de juiste dingen? Zijn onze verlangens levend, helder en duidelijk voor iedereen? Waar geeft de Here nieuwe mogelijkheden? We ontdekten dat ons motto en de kernwaarden nog heel goed verwoorden waar we als Akergemeente voor staan. 

Toch was er ook een soort ‘heilige ontevredenheid’. Als Akergemeente doen we al heel wat jaren dezelfde dingen op ongeveer dezelfde manier en op dezelfde locaties en tijden. Kunnen we niet iets nieuws bedenken op een nieuw tijdstip, op een andere locatie voor nieuwe doelgroepen? Om dit verlangen tot iets concreets te maken is niet makkelijk. Wie heeft energie, tijd en visie om dit ‘nieuwe’ te bedenken en uit te voeren?

We vonden zowaar een leegstaande bedrijfsruimte aan de Akersingel, midden in de Akerwijk onder een appartementcomplex met veelal oudere bewoners. Een aantal daarvan kennen we of komt af en toe in onze diensten. En een van de bewoners heeft bij zijn overlijden zijn nalatenschap aan ons uitgekeerd voor een goed doel. 

We hebben onderzocht of er draagvlak is binnen de gemeente om op die plek concreet activiteiten te gaan ontplooien. Ook zijn we in gesprek gegaan met het Stadsdeel, welzijns,- en maatschappelijke organisaties. Ook hier was het enthousiasme groot!

Op 1 juni ontvingen we de sleutel van Akersingel 24. We noemen het De Huiskamer. Een locatie voor lunches, maaltijden, ontmoetingsmiddagen, spelletjes, creatieve workshops, spreekuur voor maatschappelijk werk enz. In juni knappen we de ruimte op en gaan het gezellig inrichten. En natuurlijk een locatie voor onszelf, voor taallessen, alpha-cursus, bijbelstudie en noem maar op.

Vanaf september hopen we operationeel te zijn en geven we een openingsfeest voor de buurt. We vinden het een heel spannend gebeuren. Krijgen we nieuwe contacten door dit project? Lukt het om de deur veel open te hebben? Krijgen we de fianciën rond? 

Ons verlangen en gebed is dat we met De Huiskamer een heel mooi middel hebben ontvangen waar veel vrede en zegen vanuit zal gaan. Bid u mee?
 

Farsi liederen op de gemeentedag

Mooie en moeilijke verhalen
 
Wij kunnen nog veel schrijven over de mooie en moeilijke dingen die in de gemeente gebeuren. Over de Alphacursus in Nieuw Sloten die we mochten geven. Over praktische en financiële steun die we mensen mogen geven, over nieuwe contacten, mensen voor wie we mogen bidden, taallessen die we geven, de voorbereidingen voor de jaarlijkse Feestweek voor de jeugd uit de wijk, etc.

Enkele gemeenteleden hebben zich ontfermd over een groep vluchtelingen uit Iran. Voor hen organiseren we momenteel een Alphacursus in de Farsi-taal. God doet hier geweldige dingen, in september hopen we een doopdienst te hebben!

Maar wat is de toekomst voor deze mensen moeilijk en onzeker. Soms vieren we feest bij een gezinshereniging, maar vaak zijn wij niet in staat om persoonlijke problemen en trauma's te handelen.

Op dit moment zit onze Afghaanse broeder Shokrulla Roghbar in een uitzendcentrum in Rotterdam. We bidden God om recht!   
 Donateurs opgelet!


De Akergemeente is een jonge gemeente met zo'n 80 leden en daaromheen vele gasten en deelnemers. Jonge gezinnen trekken wel eens weg, maar gelukkig weten ook steeds mensen in de wijk ons te vinden. Zo blijven we in aantal ongeveer gelijk.

Als buurtkerk is er het verlangen nieuwe buurtkerken te starten. Zo is het vanuit de Aker een tweede pioniersproject Chaudfontaine gestart in Nieuw Sloten. Vanaf 1 juni hebben we de financiën van deze twee projecten gescheiden. Dat heeft te maken met onze visie.
 
De Akergemeente is in de eigen wijk een missionaire gemeente. We focussen ons (als enige kerk in de wijk) op het bereiken van de mensen in de Aker en directe omgeving. Om dit  te realiseren huren we ’s zondags een wijkgebouw, huren we vanaf 1 juni De Huiskamer. We zijn daarbij voor 60% financieel verantwoordelijk voor Willem Griffioen als missionair voorganger. De gemeenteleden geven zeer ruim. Maar we komen tekort om al onze ambities te verwezenlijken.

Wilt u de Akergemeente blijven steunen en bent u vaste donateur? Dan hoeft u niets te veranderen.

Chaudfontaine is ons missionaire project in de aangrenzende wijk Nieuw Sloten. Willem Griffioen is begonnen met het verkennen van de wijk. De afgelopen jaren zijn er kleine stappen gemaakt. Er zijn activiteiten georganiseerd en er is een klein team gegroeid dat meewerkt met Willem. Chaudfontaine is bekend geworden in de wijk als een christelijk initiatief. Het is ons verlangen dat er een zichtbare christelijke gemeenschap gaat groeien. Dat vraagt nog veel geduld, inspanning, geloof en moed. Het is zendingswerk in eigen land op rotsachtige bodem. Maar er is geloof en vertrouwen dat er groei zal komen.

Tot nu toe werd het project gefinancierd vanuit de Akergemeente. We ervaren een enorme zegen dat Willem zo een aantal jaren voor 40% als betaalde pionier in Nieuw Sloten actief kon zijn. Nu het project in actieradius groeit en de reserves van de Akergemeente verminderen vinden we het, voor zowel de Akergemeente als Chaudfontaine, zuiverder om de financiën te scheiden. De vergoeding vanuit de Akergemeente wordt momenteel afgebouwd en per 1 januari geeft de Akergemeente nog eenmaal een startkapitaal mee. Daarna moet Chaudfontaine financieel zelfstandig verder.

Wilt u dit pioniersproject steunen?  Een project dat geen eigen inkomsten heeft omdat er nog geen gemeente is? Een project met potentie? Wij zouden dat geweldig vinden! U kunt daarvoor uw donaties overmaken op rekeningnummer NL 90 INGB 0008 5645 67 t.n.v. de Akergemeente onder vermelding van "Chaudfontaine".


  
AVG en uw pricacy
 
Hiermee verklaren wij dat we van u alleen uw e-mailadres gebruiken voor het verzenden van deze nieuwsbrieven en geen andere gegevens verzamelen of bewaren. U kunt zich eenvoudig afmelden van deze nieuwsbrieven met de knop onder de colofon of door een mailtje te sturen naar info@akergemeente.nl.

 
Danken en bidden
 
We danken God voor de Akergemeente, voor onze Iranese contacten, voor de vrijheid in ons land, het verlangen naar groei en nieuwe projecten. Voor De Huiskamer, een eigen plek in de wijk.

We bidden voor nieuwe gezinnen; we missen de kinderen in onze gemeente! Voor de Alpha cursus dit najaar, de Feestweek en het  volleybaltoernooi in augustus. Voor nieuwe contacten met mensen die meer willen ontdekken van God.  

Wilt u ook bidden voor Chaudfontaine in Nieuw Sloten? Voor deelnemers aan de Alpha cursus dit najaar, voor een ruimte in de wijk om de cursus te houden en om daar zondagavonden samen te komen. Voor inbedding van het project in een gezonde structuur die het project verder helpt. We vragen ook om gebed voor leiding en wijsheid in de contacten met de PKN over een ‘pioniersplek’.  
 

Pionier Willem en gemeentelid Tom, actief voor Chaudfontaine

Hartelijke groet uit de Akergemeente!

 
 

In deze nieuwsbrief


Daar zijn we toch veel te egoïstisch voor?


De Huiskamer


Mooie en moeilijke verhalen


Donateurs opgelet!


AVG en uw privacy


Danken en bidden
 
Meer informatie 

http://akergemeente.nl

http://chaudfontaine-nieuwsloten.nl

Vriend worden of financieel bijdragen? 

info@akergemeente.nl 
of neem contact op met Willem Griffioen:

06 - 30 22 83 07
 
Giften Akergemeente

Uw giften zijn zeer welkom op bankrekeningnummer:

NL39INGB 0009 6767 17 

Akergemeente Amsterdam


Giften Chaudfontaine

NL90INGB 0008 5645 67

Akergemeente Amsterdam

o.v.v. "Chaudfontaine"

De Akergemeente heeft een ANBI status.
 
Stuur door naar een vriend!
Ken je iemand die je graag op de hoogte zou willen brengen van deze nieuwsbrief van Akergemeente? Stuur dan deze e-mail door!
Stuur deze e-mail door
Afmelden nieuwsbrief
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je via onze site hebt ingeschreven. Je kunt je ook weer uitschrijven.
Afmelden
Vind ons op social media
Volg onze werkzaamheden op verschillende social media platformen.
Facebook RSS
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor hebt ingeschreven.
Niet meer geinteresseerd? Schrijf je hier gemakkelijk weer uit.

Copyright © 2012 Akergemeente

powered by Gopublic