Wordt deze e-mail niet goed weergegeven?
Bezoek de website
Bekijk de mail in de browser
 
Stuur deze e-mail door

Doop van Peter van der Klink
Doop van Peter van der Klink
     

Beste lezer en betrokkene bij de Akergemeente en Chaudfontaine,

Het is 2018. Een nieuw jaar waarin we vol verwachting uitkijken naar wat God gaat doen.

Maar eerst kijken we nog even terug naar de afgelopen periode. Met dankbaarheid voor alle steun, meeleven en gebed die we van u mochten ontvangen! 

2017 was een jaar met veel zegeningen. Elke zondag waren er bemoedigende samenkomsten. We hebben veel nieuwe mensen ontmoet die een warm welkom vonden. Daaronder veel  mensen van buitenlandse afkomst, asielzoekers en statushouders.

Chaudfontaine maakt kleine, maar positieve stappen. Lees meer hierover in deze nieuwsbrief.
 

 
Vluchtelingen en statushouders
 
Afgelopen jaren groeide de Akergeente niet in absolute getallen. We werden zelfs kleiner door vertrek van mooie gezinnen naar Vleuten, Amersfoort en Houten. Jonge kinderen in de gemeente zijn inmiddels op één hand te tellen. Dat is geen goede ontwikkeling voor een gemeente.

De gebeden om nieuwe jonge gezinnen lijkt  op een bijzondere manier verhoord te worden. Naast de opvang voor Bed Bad Brood vestigen zich veel statushouders in onze buurt. Mensen die een succesvolle procedure doorlopen hebben en een huis toegewezen krijgen. Zo kwam Hojjat uit Iran bij ons in de gemeente. In november werd hij herenigd met zijn vrouw en zoontje van zeven jaar. Ze voelen zich thuis in de gemeente ondanks de taalbarriëre. Hojjat heeft al enkele keren prachtige Farsi aanbiddingsliederen gezongen. Zo lijken er meer gezinnen op onze weg geplaatst te worden. Een hele mooie uitdaging!

Helaas zijn er ook moeilijke situaties. In de vorige nieuwsbrief schreven we al over de  62 jarige Afghaan Shokrulla. Hij verliet zijn land 25 jaar geleden en is vanaf 2001 in Nederland. Omdat hij ooit een overheidsfunctie had onder een verkeerd regime dreigt nog altijd uitzetting uit Nederland. Zijn plek in de BBB (Bed, Brood, Bad) eindigt op 7 februari en dan staat hij op straat. Zijn vrouw en kinderen wonen al vele jaren rechtmatig in de VS. Wat een schrijnende situatie.

Bid u mee voor de vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en uitgeprocedeerden?
 
 
 
Geboortefeest
 
Op 24 september verdronk het oude leven van Peter in het doopwater en ontving hij het teken en zegel van Gods verbond.
Groot feest voor hem en voor zijn christen vrouw die hem nooit onder druk heeft gezet maar veel voor hem heeft gebeden. Feest voor de gemeente dat nu het hele gezin van Peter en Monique actief deel uitmaken van de gemeente.

Het volgende verhaal van Peter is in Nieuw Sloten deur aan deur verspreid via een flyer.Mag ik mij even aan u voorstellen?

Ik ben Peter van der Klink, 49 jaar, getrouwd en vader van twee prachtige kinderen.

Ofschoon ik uit een Joodse familie kom, ben ik van huis uit niet met het geloof opgevoed. Je zou mij de eerste 35 jaar van mijn leven zelfs een atheïst in hart in nieren hebben kunnen noemen.

Best gek eigenlijk; overtuigd ongelovig, terwijl ik in mijn leven tot dan toe genoeg had meegemaakt om op andere gedachten te komen. Al bij mijn geboorte niet levensvatbaar volgens de artsen, op mijn 21e te horen gekregen dat ik nog 6 maanden te leven had en als ik het al zou overleven, was mijn kans om ooit nog vader te worden, medisch gezien vrijwel nihil. Allemaal keiharde feiten naar aardse maatstaven. Iets of iemand besliste echter compleet anders; inmiddels ben ik 28 jaar verder, volledig genezen en zoals gezegd, vader van twee kinderen.

Nog steeds zag ik het niet. Zoals zo veel mensen, had ik weliswaar zoiets van "er is meer tussen hemel en aarde" en "alles gebeurt met een reden" maar erg concreet was het voor mij niet. Tot een mooie nazomerse, doordeweekse ochtend in 2003. Ik reed naar kantoor en had door de laaghangende zon niet gezien dat ik op de staart van een stilstaande file inreed. Ik kon niet meer op tijd remmen en zette me schrap voor de enorme klap die ging komen. Op dat moment kwam mijn auto abrupt tot stilstand, op enkele centimeters van mijn voorganger, zonder dat ik zelf iets had kunnen doen. Dit was voor mij het - letterlijk voelbare - bewijs dat God bestaat. Hij had zojuist mijn leven gered en naar ik mij later pas ging realiseren, niet voor het eerst. De rest is geschiedenis, zullen we maar zeggen.

Terugkijkend op de afgelopen 49 jaar, is mijn conclusie dat God mij al kende en in mij geloofde, lang voordat ik Hem leerde kennen. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor iedereen geldt en wens uit de grond van mijn hart dat ook u dit mag (gaan) ervaren!
 

Identiteit in Christus

In het najaar volgden we als gemeente een cursus ‘groeien in identiteit’ met zo’n 35 volwassenen Een pittige cursus waar we individueel en in groepjes onze 'bolwerken' ontdekten. Dat wil zeggen de overtuigingen over onszelf die een negatieve invloed hebben en die we zelf vaak nauwelijks door hebben. Gedachten als ‘ik ben niet belangrijk’, ‘ik doe er niet toe’, ‘ik ben geen liefde waard’, ‘ik doe niets goed’ halen je onderuit. Tegenover deze overtuigingen leerden we de waarheid van God over onszelf beter kennen. In Christus zijn we geliefd, waardevol en van betekenis.

Het was mooi en kwetsbaar om deze cursus samen te doen. In december zijn de gewone kringen weer van start gegaan.
 
 
Chaudfontaine

Sinds vorig jaar is het groepje christenen in de wijk zo eens in de zes weken trouw bij elkaar gekomen. We bidden voor elkaar en de wijk.

Vlak voor de zomer is een lang geuite wens en gebed verhoord. Er heeft zich een klein kernteam rond Willem Griffioen de projectleider, gevormd. Hylke en Hennie Boorsma, een echtpaar uit de Akergemeente is actief gaan meewerken. Beiden hebben vroeger een Bijbelschool gevolgd. Peter van der Klink, heeft één dag per week beschikbaar gesteld voor nieuw Sloten en Mariët, de echtgenote van Willem zet zich in waar dat kan.

We presenteerden ons op het Nieuw Sloten festival. In de zomer lukte het om een week lang in het park kinderactiviteiten te organiseren. Voor iedereen was er een buurt BBQ en werd er gevolleybald door de volwassenen. Op deze manier hebben we Chaudfontaine op de kaart gezet. Er waren mooie gesprekken over wie wij zijn en over onze motivatie om deze activiteiten te organiseren. 
Op 11 januari jl. is een Alpha Cursus gestart in Nieuw Sloten met vijf deelnemers. Bijzonder is dat vier aanmeldingen via de landelijke Alphasite ons hebben gevonden. Drie deelmers wonen in Nieuw Sloten. Ons eigen netwerk is nog heel klein, maar God brengt mensen op ons pad! We zien uit naar wat de Here gaat doen. 
 
De ontwikkelen in Nieuw Sloten zien we als bevestigingen dat God iets aan het doen is in deze wijk. Om het project meer slagkracht en helderheid te geven is het streven om een aparte stichting te vormen die verantwoordelijk is voor het project.
 
 
Nieuwe nieuwsbrief
 
De Akergemeente en Chaudfontaine gaan financieel en organisatorisch beter afgebakend worden. Daarom willen we in het vervolg twee nieuwsbrieven maken één over de Akergemeente en één over Chaudfontaine.

We zullen de beide nieuwsbrieven naar onze achterban sturen. U kunt uiteraard kiezen om beide te blijven ontvangen of één van beide.

Er zal op termijn een splitsing komen in de financiële steun. Nu komen alle giften op de Akerrekening binnen waar ook alle kosten voor Chaudfontaine uit betaald worden. In de toekomst krijgt Chaudfontaine haar eigen rekening. Mocht u ons financieel steunen dan krijgt u de keus of u de Akergemeente en Chaudfontaine wil steunen of één van beide. We zullen u daarover tijdig informeren.


Nieuw huis voor familie Griffioen!

In de vorige nieuwsbrief vroegen wij gebed voor de huisvesting van het voorgangerechtpaar Willem en Mariët Griffioen. Tot nu toe huurde de gemeente een huis voor hen. Vanwege de hoge huur en op termijn het beëindigen van het huurcontract door de verhuurder werd uitgezien naar een andere woning. Dat bleek in de verhitte Amsterdamse woningmarkt een onmogelijke opgaaf.

Maar een vertrekkend gezin uit de gemeente bood hun huis te koop aan onder mooie voorwaarden. We zijn dankbaar dat familie Griffioen zo toch een eigen huis konden kopen. De deal betekent ook een kostenvermindering voor de Akergemeente waar we blij me zijn.


 
Danken en bidden
 
Wilt u blijven bidden voor Chaudfontaine, de nieuwe contacten en het proces verzelfstandiging?

Wilt u bidden voor onze asielzoekers en statushouders: dat er recht en barmhartigheid wordt gedaan. Dat we als gemeente wijsheid, liefde en kracht ontvangen om mensen een plek te bieden in onze gemeenschap.

Wilt u met ons bidden om gemeentegroei van de Akergemeente en voor jonge gezinnen? 

Hartelijke groet uit de Akergemeente!

 
 

In deze nieuwsbrief


Vluchtelingen en statushouders


Geboortefeest


Identiteit in Christus


Chaudfontaine


Nieuwe nieuwsbrief


Een nieuw huis!


Danken en bidden
 
Meer informatie 

http://akergemeente.nl

http://chaudfontaine-nieuwsloten.nl

Vriend worden of financieel bijdragen? 

info@akergemeente.nl 
of neem contact op met Willem Griffioen:

06 - 30 22 83 07
 
Giften

Uw giften zijn zeer welkom op bankrekeningnummer:

NL39INGB 0009676717 

Akergemeente Amsterdam

Wilt u uw gift specifiek voor onze activiteiten in
Nieuw Sloten,vermeld dan “Chaudfontaine”.

De Akergemeente heeft een ANBI status.
 
Stuur door naar een vriend!
Ken je iemand die je graag op de hoogte zou willen brengen van deze nieuwsbrief van Akergemeente? Stuur dan deze e-mail door!
Stuur deze e-mail door
Afmelden nieuwsbrief
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je via onze site hebt ingeschreven. Je kunt je ook weer uitschrijven.
Afmelden
Vind ons op social media
Volg onze werkzaamheden op verschillende social media platformen.
Facebook RSS
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor hebt ingeschreven.
Niet meer geinteresseerd? Schrijf je hier gemakkelijk weer uit.

Copyright © 2012 Akergemeente

powered by Gopublic