Wordt deze e-mail niet goed weergegeven?
Bezoek de website
Bekijk de mail in de browser
 
Stuur deze e-mail door
5 mei 2017, bevrijdingsdiner in Nieuw Sloten
5 mei 2017, Bevrijdingsdiner in Nieuw-Sloten  
     

Beste lezer, betrokkene bij de Akergemeente en Chaudfontaine,

Het is Pinksteren geweest. God kiest ervoor mensen van binnenuit te veranderen. Een radicale gebeurtenis, toen en nu. Alleen te begrijpen voor mensen die oprecht verlangen naar liefde voor God en mensen. En alleen voor mensen die beseffen dat ze dit niet op eigen kracht kunnen.
 
In de Akergemeente groeit dit verlangen en ervaren we dat Jezus de bron is waar we moeten zijn. Lees deze Nieuwsbrief en ontdek met ons kleine en grote stromen van levend water. Die we mochten ontvangen en uitdelen. 

 
Heel veel dank
 

Op deze plek willen wij alle sponsoren, oud-gemeenteleden, kerken en spontane gevers heel hartelijk bedanken voor de financiële steun die wij ook dit jaar weer mogen ontvangen. Wij ervaren deze steun ook geestelijk; het besef dat we niet alleen staan, maar met u hart hebben voor het evangelie. En dat mogen delen in onze wijken. We voelen ons klein en kwetsbaar in de Aker en Nieuw Sloten, waar de meeste mensen zonder God of de kerk leven. Wilt u ons blijven steunen?
 
Graag komen we in contact met nieuwe vrienden van de Akergemeente. U kunt onze voorganger uitnodigen voor een (s)preekbeurt waarin hij ook een en ander vertelt over Chaudfontaine en de Akergemeente.
 
 
 
Gemeenteweekend
 
Op 12, 13 en 14 mei was de Akergemeente een weekend weg. Met jong en oud ontspannen, stille tijd nemen, wandelen en sporten. We hebben nagedacht over wat God in onze levens heeft gedaan, nu doet en wil gaan doen. Aan de hand van Efeze 2: 10 waren we 'onderweg met God'. Terug naar de bron. Wat een zegen om met zoveel mensen en gasten God aan het werk te zien!
  
Pasen 

Het feest van Jezus opstanding mochten we dit voorjaar delen met veel gasten. Met een flyer hebben we mensen uitgenodigd voor een Paasbrunch, voorafgegaan door een korte samenkomst. De flyers hebben we o.a. uitgedeeld via de voedselbank die een uitdeelpunt heeft in het Huis van de Wijk waar wij samenkomsten houden. We waren verrast door de vele gasten uit de wijk. We bidden dat de boodschap van een levende Jezus die om mensen geeft, landt in de harten van mensen. 
 
 
Bed Bad Brood

Vlabij onze kerk is een voorziening van Bed Bad Brood, een opvang van 21 tot 9 uur voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Diverse christenen uit deze opvang bezoeken ons diensten en kringen.Zo is daar Shokrulla, 62 jaar en al 17 jaar geleden gevlucht uit Afganistan. Zijn vrouw en kinderen wonen al jaren in Amerika, maar Shokrulla moet zijn leven alleen doorbrengen op een stapelbed in een BBB. Omdat hij ooit in dienst was van de overheid. Hij kan nergens heen en we proberen om hem heen te staan in zijn dagelijkse worsteling. We zoeken en vinden rust bij God. Het is wonderlijk om te zien hoe God hem gebruikt als een soort betrouwbare (christen) opa voor de andere asielzoekers.
 
Aron Kanu is na 15 jaar teruggekeerd naar zijn land van afkomst Sierra Leone. Biddend en huilend hebben we als gemeente om Aron heengestaan toen hij het dappere besluit nam om niet de illegaliteit in te gaan, maar zich te melden bij de politie. Na zoveel jaren in Nederland, waarin hij een opleiding afrondde en werk heeft gevonden, werd hij afgevoerd en uitgezet.  Ook hij overnachtte in de Bed Bad Brood voorziening.

Toen hij zich in 2015 liet dopen in Christ Church in het centrum van Amsterdam vroeg hij Willem en Mariët (ons voorgangersechtpaar) om zijn doopopa en -oma te worden. Dit leidde ertoe dat Aron ruim een jaar bij hen in huis kwam wonen voordat hij werd uitgezet. Na zijn uitzetting heeft Willem hem in Sierra Leone bezocht en veel bijzondere dingen beleefd. Aron leerde zijn leven in Gods handen leggen. Hij heeft het goed in Sierra Leone, al is het leven daar niet makkelijk!

Er is een mooi krantenartikel geplaatst over Aron en de reis van Willem naar Sierra Leone. Wilt u het ontvangen? Stuur een mailtje naar voorganger@akergemeente.nl.


Aron met Willem in Sierra Leone
 
 
Nieuwe pilots in de Aker,
 
Binnen de Aker bestaat al lange tijd het verlangen naar een tweede plek in de wijk. Een meer centrale plek waar we mensen willen ontmoeten op een ander moment dan de zondag. En op een andere manier dan in een kerkdienst. We hebben ervoor gekozen om hierbij aan te haken bij de kringstructuur van onze gemeente en in 2018 te starten met een nieuwe kring die hierin een concrete uitdaging ziet.


Nieuw-Sloten 

Op 5 mei werd er een bevrijdingsdiner georganiseerd in het Huis van de Wijk van Nieuw-Sloten. Willem kreeg een uur de tijd om wat te vertellen en met de honderd aanwezigen in gesprek te gaan over het thema ‘een nieuwe tijd’. Hij vertelde het verhaal van Jozef. Zijn leven kende diepe dalen en grote hoogtepunten. Het verhaal werd herkend door verschillend Moslims. Dat leverde leuke gesprekken op.

Willems telefoon gaat. ‘Heb je tijd om even naar het Huis van de Wijk te komen. Er is hier een oudere dame met veel verdriet, misschien kun jij met haar praten’. 

Twee jaar actieve presentie in de wijk Nieuw Sloten  blijkt effectief te zijn. Aanhoudend gebed of de Here mensen op onze weg wil brengen wordt verhoord.  Het is nog heel pril en klein, maar ook mooi om iets van Gods liefde zichtbaar te maken door een uurtje naar iemand te luisteren.

Een hoopgevende ontwikkeling is dat er enkele mensen een kernteam willen vormen. Dat betekent dat er naast de groep christenen uit de wijk die regelmatig samen eten en bidden, er nu een team komt die daadwerkelijk activiteiten gaat organiseren.

In de week van 19 tot 24 augustus wordt er, met ondersteuning van E&R (Evangelisatie en Recreatie), een week lang activiteiten organiseren voor kinderen. We hopen op vele nieuwe contacten. En wil je ons meehelpen, graag! Stuur dan een mailtje naar ons.
 

en Diemen/Duivendrecht

Eén van onze gezinnen, Theo en Paulien Groenewoud, woont in Duivendrecht. Zij hebben het verlangen dat ook in hun wijk Christus meer zichtbaar wordt. Ze delen deze passie met een paar andere christelijke gezinnen in hun wijk. Komend seizoen gaan ze starten met een open huiskring waar het accent ligt op het samen eten en het meebrengen van buren en kennissen. Er zijn al diverse contacten gelegd, waarin we al zegen ervaren!
 


 
 
Danken en bidden
 
We danken God voor de prachtige ontwikkelingen in de Akergemeente, Nieuw-Sloten en Diemen/Duivendrecht. We danken voor een gave gemeente, voor de onderlinge liefde en het verlangen Jezus liefde uit te delen. We danken God voor de geestelijke en financiële steun van zoveel mensen in en buiten de gemeente.

Wilt u met ons bidden voor een goede start van het kernteam in Nieuw-Sloten? Dat de teamleden elkaar aanvullen en dezelfde passie ervaren. En voor een zegen over de zomeractiviteiten: een feestweek voor kinderen rond het Huis van de Wijk de Aker, de activiteiten in de zomer in Nieuw Sloten en het straatvolleybaltoernooi in de Aker.

Op termijn zal fam. Griffioen hun huidige woning moeten verlaten. Een geschikte en betaalbare woonruimte is erg moeilijk te vinden. We bidden om een goede oplossing.

In de Akergemeente is het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd heel klein geworden. Bid met ons voor nieuwe, jonge gezinnen!

We danken en bidden voor Theo en Pauline Groenewoud en de open huiskring in Diemen Duivendrecht.

En we danken voor Ferris en Idris, zonen van Mahmoud en Suzanne, die we hebben mogen opdragen.


Hartelijke groet uit de Akergemeente!

 
 
In deze nieuwsbrief


Heel veel dank


Gemeenteweekend


Pasen


Bed Bad Brood


Nieuwe pilots


Danken en bidden
 
Meer informatie 

http://akergemeente.nl

http://chaudfontaine-nieuwsloten.nl

Vriend worden of financieel bijdragen? 

info@akergemeente.nl 
of neem contact op met Willem Griffioen:

06 - 30 22 83 07
 
Giften

Uw giften zijn zeer welkom op bankrekeningnummer:

NL39INGB 0009676717 

Akergemeente Amsterdam

Wilt u uw gift specifiek voor onze activiteiten in
Nieuw Sloten,vermeld dan “Chaudfontaine”.

De Akergemeente heeft een ANBI status.
 
Stuur door naar een vriend!
Ken je iemand die je graag op de hoogte zou willen brengen van deze nieuwsbrief van Akergemeente? Stuur dan deze e-mail door!
Stuur deze e-mail door
Afmelden nieuwsbrief
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je via onze site hebt ingeschreven. Je kunt je ook weer uitschrijven.
Afmelden
Vind ons op social media
Volg onze werkzaamheden op verschillende social media platformen.
Facebook RSS
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor hebt ingeschreven.
Niet meer geinteresseerd? Schrijf je hier gemakkelijk weer uit.

Copyright © 2012 Akergemeente

powered by Gopublic